VIB IN DE GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

Door middel van VIB kan de kwaliteit van de interactie en de communicatie die professionals hebben met kinderen/jongeren (en hun ouders) worden verbeterd. Dit gebeurt door het methodisch samen terugkijken naar beelden van de dagelijkse omgang. Vaak hebben de kinderen/jongeren (en hun ouders) zelf ondersteuning nodig in het ontwikkelen van overlegvaardigheden en is het voor de hulpverlener een uitdaging om plezierig en adequaat leiding te blijven geven aan het contact. Het betreft meestal kinderen/jongeren met een complexe achtergrond, waarbij het juist noodzakelijk is om overlegvaardigheden te leren, zowel ten behoeve van het contact met elkaar als ten behoeve van contacten in hun naaste omgeving (school, sociale omgeving etc.)

Dagbehandeling en residentiële zorg

In kunstmatig samengestelde groepen kinderen, elk met hun eigen problemen en complexe achtergrond, is het niet vanzelfsprekend dat de kinderen/jongeren op prettige wijze met elkaar en met de leiding communiceren. Videobeelden geven helder en duidelijk inzicht aan de hulpverlener over het contact met de individuele kinderen en over het positief leidinggeven aan de groep. Bekrachtiging van wat goed gaat is even belangrijk als het ‘inoefenen’ van ontbrekende vaardigheden. Naast het verbeteren van de kwaliteit van de pedagogische omgang wordt VIB ook ingezet om tot een zorgvuldige en constructieve benadering te komen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

Diagnostiek

VIB richt zich op het zichtbaar maken van goed contact en het positief leiding geven door volwassenen in de alledaagse opvoedingssituatie. Het is ook mogelijk de videobeelden in te zetten voor handelingsgerichte diagnostiek. Dit vereist de nodige ervaring en een passende scholing van de video-interactiebegeleider. Deze vaardigheid wordt meestal op stafniveau ingeoefend. Essentieel is dat deze diagnostiek wordt ingezet om te komen tot een dynamisch en concreet handelingsplan, waarbij protectiefactoren versterkt en risicofactoren verminderd worden.


INFORMATIE OVER DE OPLEIDING