VIB IN HET ONDERWIJS (S-VIB)

S-VIB is een variant van VIB, die speciaal ontwikkeld is voor het onderwijs. Het gaat hierbij om de begeleiding in de dagelijkse praktijk van de leerkracht in het vakmanschap en om de ontwikkeling van het kind in de groep. Bij het realiseren van de doelen staat het begrip kwaliteit centraal. Soms wordt een volledig team begeleid met VIB. Er worden opnames gemaakt in de klas, die teruggekeken worden met de leerkracht. De initiatieven van het kind ten aanzien van de leerkracht, andere kinderen en leerstof, staan daarbij centraal, evenals het contact leerkracht-kind en de wijze van leidinggeven door de leerkracht. S-VIB is een praktische methodiek om leraren te begeleiden. Hiermee geeft deze een concrete inhoud aan de functie van de begeleider, de S-VIB-er. S-VIB is een activerende methodiek. Niet alleen het probleem wordt zichtbaar, maar juist het samen zoeken naar alternatieven wordt mogelijk door het bekijken en analyseren van de beelden.  S-VIB is een praktijkgerichte methodiek; vanuit iedere invalshoek wordt de vertaling gemaakt naar de praktijk en naar het dagelijks handelen. Voor de Iselinge academie heeft AIT de CIPION-erkenning, hetgeen het een post-HBO status geeft. S-VIB opleidingen worden aangeboden door het steunpunt Iselinge-academie en het steunpunt HCO-Den Haag .

ISELINGE ACADEMIE
HCO DEN HAAG
Post Initieel Onderwijs