S-VIB

S-VIB is een variant van VIB, die speciaal ontwikkeld is voor het onderwijs. De leerkracht wordt begeleid in de dagelijkse praktijk ten behoeve van de ontwikkeling van het kind in de groep én ten behoeve van het vakmanschap. Bij het realiseren van de doelen staat het begrip kwaliteit centraal. Er worden opnames gemaakt in de klas, die teruggekeken worden met de leerkracht. De initiatieven van het kind ten aanzien van de leerkracht, andere kinderen en leerstof, staan daarbij centraal, evenals het contact leerkracht-kind en de wijze van leidinggeven door de leerkracht. S-VIB is een activerende methodiek. Niet alleen het probleem wordt zichtbaar, maar juist het samen zoeken naar alternatieven wordt mogelijk door het bekijken en analyseren van de beelden. S-VIB is een praktijkgerichte methodiek; vanuit iedere invalshoek wordt de vertaling gemaakt naar de praktijk en naar het dagelijks handelen. Soms wordt een volledig team begeleid met VIB. AIT heeft de CIPION-erkenning voor S-VIB, hetgeen het een post-HBO status geeft.