VIB-JEUGDHULP/GGZ

Door het samen methodisch terugkijken naar beelden van de dagelijkse omgang, verbetert de kwaliteit van de communicatie van professionals met kinderen/jongeren (en hun ouders) in de gespecialiseerde jeugdhulp. Vaak hebben de kinderen/jongeren (en hun ouders) zelf ondersteuning nodig in het ontwikkelen van overlegvaardigheden en is het voor de hulpverlener een uitdaging om plezierig en adequaat leiding te blijven geven aan het contact. Het betreft meestal kinderen/jongeren met een complexe achtergrond, waarbij het juist noodzakelijk is om overlegvaardigheden te leren, zowel ten behoeve van het contact met elkaar als ten behoeve van contacten in hun naaste omgeving (school, sociale omgeving etc.)

Dagbehandeling en residentiële zorg

In samengestelde groepen kinderen, elk met hun eigen problemen en complexe achtergrond, is het niet vanzelfsprekend dat de kinderen/jongeren op prettige wijze met elkaar en met de leiding communiceren. Videobeelden helpen de hulpverlener om inzicht te krijgen in het hulpverleningsproces en zijn ondersteunend in het contact met de individuele kinderen. Bekrachtiging van wat goed gaat is even belangrijk als het ‘inoefenen’ van ontbrekende vaardigheden. Naast het verbeteren van de kwaliteit van de pedagogische omgang wordt VIB ook ingezet om tot een zorgvuldige en constructieve benadering te komen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

Videodiagnostiek

Videobeelden worden ingezet ten behoeve van de handelingsgerichte diagnostiek. Dit vereist de nodige ervaring en een passende scholing van de video-interactiebegeleider. Essentieel is dat de videodiagnostiek ondersteunend is om te komen tot een dynamisch en concreet handelingsplan, waarbij protectiefactoren worden versterkt en risicofactoren worden verminderd .