VIB-LOGOPEDIE

Veel kinderen die verwezen worden naar logopedie hebben een minder vitaal verlopende ontwikkeling. Over het algemeen zijn het kwetsbare kinderen, die ontwikkelingsproblemen hebben op meerdere terreinen. Dit kan te maken hebben met de eigen kwetsbaarheid, maar ook met omgevingsfactoren zoals stress in de thuissituatie. Veel kinderen zijn afhankelijk van een omgeving die extra geruststellend en uitnodigend is, om tot ontwikkelingsinitiatieven te kunnen komen. VIB biedt enerzijds een goede aanvulling op de meer technische oefeningen uit de logopediepraktijk; anderzijds helpt VIB om de technische oefeningen gemakkelijker te laten slagen. Voor een aantal ouders is het belangrijk om zelf meer taal te gaan gebruiken in de opvoeding en aansluitend positief leiding te gaan geven in de gezinssituatie.

De logopedist kan zelf VIB aanbieden aan de ouders als het gemakkelijk meegenomen kan worden in de begeleiding die de logopedist biedt. Indien intensievere ondersteuning nodig is, kan er verwezen worden naar video-hometraining in aansluiting op, of als tussenstap in de logopedie.

Binnen VIB-Logopedie is een combinatie gemaakt met het Hanen taalontwikkelingsprogramma. AIT werkt samen met de logopedisten van Kentalis, Pento en NSDSK.