VIB BIJ COMMUNICATIEVE BEPERKINGEN

Bij kinderen in zorginstellingen met een communicatieve beperking wordt VIB ingezet ten behoeve van het contact en de communicatie. Dit kunnen visuele en/of auditieve beperkingen zijn. De professionals worden ondersteund met VIB tijdens hun dagelijkse zorg voor de kinderen, maar ook de ouders kunnen worden betrokken. In de logopedie werkt men met VIB in de begeleiding van kinderen met taal-spraakproblemen of TOS-kinderen.

VIB-ICB

VIB bij communicatieve beperkingen wordt ingezet ter ondersteuning van het contact tussen de professional en de cliënt met communicatieve beperking. Daarbij is er de specialistische variant VIB-ICB ontwikkeld.

VIB-Logopedie

Binnen de logopedie wordt veel met VIB gewerkt bij kinderen met taal/spraakproblemen en kinderen met auditieve beperkingen.