VIB BIJ COMMUNICATIEVE BEPERKINGEN

Bij kinderen met een communicatieve beperking wordt VIB ingezet ten behoeve van het contact en de communicatie. Zowel ouders als professionals kunnen worden ondersteund met de methodiek. Er zijn zorginstellingen die werken met de methodiek en ook de logopedie werkt vaak met de methodiek.

VIB vanuit zorginstellingen voor communicatieve gehandicaptenzorg
VIB vanuit de Logopedie