VIB-SAMENSTARTEN

SamenStarten is een programma binnen de Jeugdgezondheidszorg dat gericht is op het versterken van competenties bij ouders en op het vroegtijdig herkennen van (mogelijke) risico’s met daaraan gekoppeld het vroegtijdig inzetten van adequate ondersteuning. Samen met de ouders wordt de ontwikkeling van het kind binnen de opvoedingscontext besproken. SamenStarten is een programma, waarvan de regie, wat betreft de kwaliteitsborging en de verdere ontwikkeling, bij het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (NCJ) ligt.

Bij de toepassing van SamenStarten wordt gebruik gemaakt van video-interactiebegeleiding (VIB) om de communicatie tussen professional en ouder te verbeteren. VIB als middel om de kwaliteit van de consultvoering van de verpleegkundigen en jeugdartsen te trainen en te borgen wordt VIB-SamenStarten genoemd.

Meer informatie over de opleiding tot VIB-er binnen het programma SamenStarten en het opleidingsprogramma kunt u vinden op deze website onder opleidingen.

INFORMATIE OVER DE OPLEIDING