VIB-SAMENSTARTEN

SamenStarten is een programma binnen de Jeugdgezondheidszorg, waarvan de regie, wat betreft de ontwikkeling en de kwaliteitsborging, bij het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (NCJ) ligt. Bij de toepassing van SamenStarten wordt gebruik gemaakt van video-interactiebegeleiding (VIB) om de communicatie tussen professional en ouder te verbeteren. VIB is een middel om de kwaliteit van de consultvoering van de verpleegkundigen en jeugdartsen te verhogen en is gericht op het vroegtijdig herkennen van (mogelijke) risico’s met daaraan gekoppeld het vroegtijdig inzetten van adequate ondersteuning.