VIB OP DE AFDELING VROUW-MOEDER-KIND

Wanneer een kind in het ziekenhuis terechtkomt, gaat de bezorgdheid van ouders over de gezondheid van het kind overheersen. De kwaliteit van het contact tussen ouders en kind lijdt hieronder. Het is belangrijk dat ouders oog blijven houden voor de gezonde behoefte aan contact en ontwikkeling die, ook bij hele kwetsbare en zieke kinderen, aanwezig is. Video-interactiebegeleiding wordt ingezet om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

RISICOGROEPEN
INDICATIEGROEPEN
ZIEKE MOEDERS
CHRONISCH ZIEKE KINDEREN