VIB-VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN

Juist binnen de gehandicaptenzorg is het op micro-niveau en nauwkeurig kijken naar de signalen van de cliënt van groot belang. Soms wordt door de beelden terug te spoelen of vertraagd te bekijken, pas duidelijk wat de cliënt bedoelt. Voor professionals is het een openbaring om op een andere manier naar hun cliënten te kunnen kijken. VIB in de zorg voor verstandelijk beperkingen wordt ingezet bij cliënten van alle leeftijden. Ook de familieleden worden vaak betrokken bij de VIB en kijken samen met de professional naar de beelden. Het doel is altijd om de cliënt beter te kunnen ‘zien’ en te begrijpen. Door het terugkijken van de beelden van de dagelijkse praktijk wordt de sensitiviteit vergroot voor de contactsignalen van de cliënt. VIB wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de interactie en de communicatie in de omgang met verstandelijk beperkte cliënten en ter bevordering van een goed omgangsklimaat op groepen voor daghulp of dagactiviteitencentra, residentiële leefgroepen en begeleid wonen. Dit bevordert de kwaliteit van zorg en geeft een betere afstemming tussen de ouders, de professional en de cliënt.