VHT en VIB in de VOLWASSENENZORG

VHT & VIB in de volwassenenzorg worden ingezet als een volwassen persoon moeilijk verstaanbaar gedrag vertoont. Dat kan in de thuissituatie zijn, in de gehandicaptenzorg zijn en in de ouderenzorg. Bij volwassenen met een verstandelijke beperking wordt de methodiek ingezet om de communicatie te ondersteunen wanneer er sprake is van een verstoorde hersenfunctie en cliënten, die onbegrepen gedrag vertonen. VIB wordt ook aangeboden in het kader van de deskundigheidsbevordering van de professional in een intramurale setting. Ook de ouders van de volwassen kinderen of de kinderen van de ouders worden intensief betrokken bij de begeleidingstrajecten. 

VHT & VIB worden ook ingezet bij (licht) dementerende ouderen. De mantelzorgers (vaak de kinderen), die thuis voor de ouders zorgen of op bezoek komen in de zorginstelling kunnen  worden ondersteund om het contact met hun ouders zo optimaal mogelijk te houden.

VHT & VIB voor volwassenen worden ingezet met de volgende doelen:

  • De cliënt voelt zich gezien, gehoord en begrepen.
  • De kwaliteit van leven van de cliënt verbetert.
  • De initiatieven en intenties van de cliënt worden gesignaleerd en ontvangen door de begeleiders.
  • Het dagelijks functioneren van de cliënt wordt ondersteund doordat het contact in stand blijft of verbetert.
  • Het voorkomen en uitstellen van ‘onbegrepen gedrag’.

VIDEO-HOMETRAINING IN DE MANTELZORG

VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING IN DE VOLWASSENENZORG

VHT voor mantelzorgers wordt aangeboden door thuiszorgorganisaties voor het begeleiden van mantelzorgers. De mantelzorgers zijn vaak de kinderen en/of de kleinkinderen van een ouder, die (jong) dementeert. Het doel van VHT-mantelzorg is de cliënt én de mantelzorger te begeleiden met VHT in de thuissituatie.

VIB-Volwassenenzorg wordt aangeboden in het kader van de deskundigheidsbevordering van de professional in een intramurale setting. Het gaat het contact met volwassenen met onbegrepen gedrag. De professionals worden ondersteund met videobeelden in de dagelijkse omgang met volwassenen die verward gedrag vertonen.

VIB-Volwassenenzorg wordt aangeboden in zorginstellingen om de omgang met (jong) dementerende volwassenen te ondersteunen. De videobeelden helpen om de signalen beter te begrijpen. Ook familieleden kunnen worden betrokken bij de begeleiding.