VIB-ZIEKENHUIZEN

VIB wordt ingezet bij moeders die een gecompliceerde bevalling hebben, doordat de baby bijvoorbeeld met een keizersnede wordt geboren of bij moeders die een gecompliceerde zwangerschap ontwikkelen, zoals het HELLP-syndroom. VIB wordt tijdens het verblijf in het ziekenhuis toegepast om het contact te ondersteunen ten behoeve van de hechting tussen ouders en de baby.

Wanneer een baby te vroeg geboren wordt of ernstig ziek wordt, gaat de bezorgdheid van ouders over de gezondheid van het kind overheersen. VIB wordt ingezet om de ouders te ondersteunen in het hechtingsproces met hun kind dat in de couveuse ligt. Wetenschappelijk onderzoek (Tooten, A. 2014) laat zien dat VIB het sensitieve en afgestemde interactieve gedrag van ouders significant verbetert en het afstandelijke gedrag significant vermindert.

Kinderen kunnen opgenomen worden op een kinderafdeling met psychosociale klachten, zoals veel huilen, slecht eten of slapen en zindelijkheidsproblemen. VIB wordt ingezet om ouders te ondersteunen en de beelden worden gebruikt om samen met de ouders te kijken wat het kind aangeeft en wat het nodig heeft om zich weer gezond te kunnen gaan ontwikkelen. Ook ouders van kinderen met chronische ziekten, zoals astma of diabetes worden met VIB begeleid.

Wanneer een baby ernstig of chronisch ziek wordt gaat alle aandacht naar de ziekte. VIB wordt ingezet om het normale, plezierige contact met het kind intact te houden, zodat de ouders ook de gezonde kant van het kind kunnen blijven zien.

In veel ziekenhuizen wordt VIB poliklinisch aangeboden. Het gaat dan om een dagopname, waarbij de ouders en kind in het ziekenhuis zijn voor allerlei onderzoeken en waarbij de VIB-er wordt ‘ingeroepen’ voor een VIB-traject. Soms is het één keer filmen en meteen terugkijken met de ouders, bijvoorbeeld bij baby’s die veel huilen, om een ziekenhuisopname te voorkomen. Ook kinderen met zindelijkheidsproblemen worden vaak poliklinisch begeleid met VIB. Dan is het traject vaak wat langer doordat er verschillende keren gefilmd wordt.

In verschillende ziekenhuizen in Nederland wordt VIB aangeboden vanuit de PAAZ-afdeling. Het gaat hier om ouders (vaders en moeders) die zelf psychische problemen hebben voor en/of na de geboorte van de baby of om moeders die een kraampsychose kregen. Ook ouders die te maken kregen met een traumatische zwangerschap of bevalling en opgenomen worden op een PAAZ-afdeling, worden met VIB begeleid om het contact en de hechting met de baby te ondersteunen. In sommige ziekenhuizen wordt VIB ‘integraal’ aangeboden. Dat wil zeggen dat VIB een methodiek is die vanuit de totale geboortezorg kan worden aangeboden.


Handleiding video-interactiebegeleiding in de gezondheidszorg
Marij Eliëns

ISBN 9789088506284 | 288 pagina’s | Paperback | 2015

Prijs: € 44,00 (excl. verzendkosten).

Te bestellen bij AIT via info@ait-spin.com.

Inkijken

Download Flyer

Wanneer een kind, om welke reden dan ook, in het ziekenhuis terecht komt, gaat de bezorgdheid van ouders over de gezondheid van het kind een overheersende rol spelen. De kwaliteit van het contact tussen ouders en kind lijdt hieronder. Het is belangrijk dat ouders ook oog blijven houden voor de gezonde behoefte aan contact en ontwikkeling die, ook bij de heel kwetsbare en zieke kinderen, aanwezig blijft. Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in 75% van de ziekenhuizen om ouders te ondersteunen in het contact met hun kind gedurende de periode dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen.

Daarnaast wordt video-interactiebegeleiding toegepast om de professional te begeleiden in het contact en de interactie met het kind en met de ouders.

De inzet van VIB in de begeleiding van ouders met premature kinderen is bewezen effectief.

Marij Eliëns is gezondheidswetenschapper en landelijk coördinator video-interactiebegeleiding voor de Gezondheidszorg vanuit de AIT. Zij ontwikkelde, vanaf begin jaren negentig, de methodiek voor de Gezondheidszorg in samenwerking met verschillende ziekenhuizen.