VHT-GEHANDICAPTENZORG

VHT-verstandelijke beperkingen

VHT binnen de zorg voor ouders en kinderen met een verstandelijke beperking is een begeleidingstraject voor ouders en kinderen tot 18 jaar, waarbij zowel het kind als de ouder een verstandelijk beperking kan hebben. De begeleidingstrajecten vinden thuis plaats (ambulant) vanuit MEE.

VHT-communicatieve beperkingen

Zowel bij de ouders en/of bij het kind kan sprake zijn van een auditieve of een visuele beperking. VHT bij communicatieve beperkingen wordt aangeboden vanuit multifunctionele organisaties voor gehandicaptenzorg.

 

VIB-GEHANDICAPTENZORG

VIB-Verstandelijke beperkingen

Video-interactiebegeleiding wordt ingezet ter ondersteuning van het contact tussen de professional en de cliënt met een verstandelijke beperking.

VIB-ICB

VIB bij communicatieve beperkingen wordt ingezet ter ondersteuning van het contact tussen de professional en de cliënt met communicatieve beperking. Daarbij is er de specialistische variant VIB-ICB ontwikkeld.

VIB-Logopedie

Binnen de logopedie wordt veel met VIB gewerkt bij kinderen met taal/spraakproblemen en kinderen met auditieve beperkingen.