VHT-GEHANDICAPTENZORG

Video-hometraining binnen de zorg voor ouders en kinderen met verstandelijke beperking is een beeldbegeleidingstraject voor ouders en kinderen tot 18 jaar, waarbij zowel het kind als de ouder een verstandelijk beperking kan hebben. De beperking kan een geestelijke beperking en/of een communicatieve beperking betreffen. De begeleidingstrajecten vinden thuis plaats (ambulant). VIB wordt aangeboden vanuit multifunctionele organisaties voor gehandicaptenzorg of vanuit MEE.

Voor informatie over de opleiding tot video-hometrainer binnen de gehandicaptenzorg kunt u terecht bij een AIT-steunpunt bij u in de buurt. 

VHT bij een verstandelijke beperking
VHT bij een communicatieve beperking