VIB IN DE GEHANDICAPTENZORG 

Op veel plaatsen in het land is al gedurende langere tijd ervaring opgedaan met het toepassen van VIB in de gehandicaptenzorg. AIT heeft veel aangesloten organisaties voor gehandicaptenzorg die VIB inzetten. Juist binnen de gehandicaptenzorg is het op micro-niveau en nauwkeurig kijken naar de signalen van de client van groot belang. Soms door de beelden terug te spoelen of vertraagd te bekijken, wordt duidelijk wat de cliënt bedoelt te zeggen en wat de intenties zijn. Voor professionals is het soms een openbaring op een andere manier naar hun cliënten te kunnen kijken. VIB in de zorg voor verstandelijk beperkten wordt ingezet bij cliënten van alle leeftijden. Ook de familieleden worden vaak betrokken bij de begeleiding met VIB en kijken samen met de professional naar de beelden. Het doel is altijd om de cliënt beter te kunnen zien en te begrijpen. Door het terugkijken van de beelden uit de dagelijkse praktijk wordt de sensitiviteit vergroot voor de contactsignalen van de cliënt. VIB wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de interactie en de communicatie in de omgang met verstandelijk beperkte cliënten en door zorginstellingen voor bij cliënten met een communicatieve beperking. Daarnaast wordt er binnen de logopedie ook veel gewerkt met VIB.

Voor de opleiding tot video-interactiebegeleider in de zorg voor gehandIcapten kunt u terecht bij de steunpunten.

VIB bij verstandelijke beperkingen