VIB-VOLWASSENENZORG

In samenwerking met Cosis, Mee-Veluwe en Severinus heeft AIT een platform opgericht om de variant voor VIB-Volwassenenzorg in de gehandicaptenzorg door te ontwikkelen als een specialisatie.

VIB bij volwassenen met een verstandelijke beperking wordt ingezet om de communicatie te ondersteunen wanneer er sprake is van een verstoorde hersenfunctie en cliënten, die onbegrepen gedrag vertonen. VIB wordt aangeboden in het kader van de deskundigheidsbevordering van de professional in een intramurale setting. Ook de mantelzorgers (vaak de ouders), die op bezoek komen in de zorginstelling kunnen met VIB worden ondersteund om het contact met hun volwassen kinderen zo optimaal mogelijk te houden.

VIB voor volwassenen wordt ingezet in de zorginstelling met de volgende doelen:

  • De cliënt voelt zich gezien, gehoord en begrepen.
  • De kwaliteit van leven van de cliënt verbetert.
  • De initiatieven en intenties van de cliënt worden gesignaleerd en ontvangen door de mantelzorger, die op bezoek komt.
  • Het dagelijks functioneren van de cliënt wordt ondersteund doordat het contact in stand blijft of verbetert.
  • Het voorkomen en uitstellen van ‘onbegrepen gedrag’.