VIB-VOLWASSENENZORG

In samenwerking met Cosis, Mee-Veluwe en Severinus heeft AIT een platform opgericht om de variant voor VIB-Volwassenenzorg in de gehandicaptenzorg te ontwikkelen.

VIB-Volwassenenzorg is bedoeld voor communicatie-ondersteuning voor volwassenen met een verstoorde hersenfunctie en volwassenen met een beperking, die onbegrepen gedrag vertonen. VIB-Volwassenenzorg wordt aangeboden in het kader van de deskundigheidsbevordering van de professional in een intramurale setting. Het gaat het contact met volwassenen met onbegrepen gedrag. VIB bevordert de communicatie van de professional in het contact met de volwassen cliënt zelf en in het contact met de mantelzorgers van de cliënt. Ook de mantelzorgers (vaak de ouders), die op bezoek komen in de zorginstelling kunnen met VIB worden ondersteund om het contact met hun volwassen kinderen zo optimaal mogelijk te houden.

VIB wordt ingezet in de zorginstelling voor volwassenen met de volgende doelen:

  • De cliënt voelt zich gezien, gehoord en begrepen.
  • De kwaliteit van leven van de cliënt verbetert.
  • De initiatieven en intenties van de cliënt worden gesignaleerd en ontvangen door de mantelzorger, die op bezoek komt.
  • Het dagelijks functioneren van de cliënt wordt ondersteund doordat het contact in stand blijft of verbetert.
  • Het voorkomen en uitstellen van ‘onbegrepen gedrag’.