VIB-VOLWASSENENZORG

In samenwerking met Cosis, Mee-Veluwe en Severinus heeft AIT een platform opgericht om de variant voor VIB-Volwassenenzorg te ontwikkelen. Voor vragen of indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan dit platform, kunt u terecht bij info@aitnl.org.

VIB-Volwassenenzorg wordt aangeboden in het kader van de deskundigheidsbevordering van de professional in een intramurale setting. VIB bevordert de communicatie van de professional in het contact met de cliënt zelf en in het contact met de mantelzorgers van de cliënt. Het gaat het contact met volwassenen met onbegrepen gedrag en om de omgang met dementerenden. Ook de mantelzorgers (vaak de kinderen en de kleinkinderen van de cliënt), die op bezoek komen in de zorginstelling kunnen met VIB worden ondersteund om het contact met hun ouders zo optimaal mogelijk te houden, waardoor de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft voor de cliënt.

VIB voor volwassenen met onbegrepen gedrag
VIB voor (jong) dementerende volwassenen