VHT/VIB VANUIT DE VOLWASSENENZORG

AIT heeft in samenwerking met het steunpunt Cosis een platform opgericht om een variant voor VHT/VIB-Volwassenenzorg te ontwikkelen. Voor vragen over de ontwikkeling van dit platform of als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het platform kunt u terecht bij info@aitnl.org. AIT wil in samenwerking met de praktijk een opleiding VHT/VIB-Volwassenenzorg, nieuw beeldmateriaal en een kennisbundel ontwikkelen die ter beschikking komen voor het werkveld.

VHT/VIB-Volwassenenzorg wordt aangeboden in de thuissituatie ten behoeve van de begeleiding van de mantelzorgers/professional in de omgang met de cliënt en in het kader van de deskundigheidsbevordering van de professional in een intramurale setting. VHT/VIB bevordert de communicatie van de professional in het contact met de cliënt zelf en in het contact met de mantelzorgers van de cliënt. Het gaat het contact met volwassenen met onbegrepen gedrag en om de omgang met (jong) volwassenen met dementie. De mantelzorgers zijn vaak de kinderen en/of de kleinkinderen die hun vader of hun moeder of hun volwassen kind ondersteunen of op bezoek komen in de zorginstelling. Zij kunnen ook worden ondersteund om het contact met hun familielid zo optimaal mogelijk te houden, waardoor de kwaliteit van leven zo goed mogelijk blijft voor de cliënt.

VHT/VIB voor volwassenen met onbegrepen gedrag
VHT/VIB voor (jong) volwassenen met dementie