HET INITIATIEF VAN HET KIND STAAT CENTRAAL

Video-hometraining (VHT) is gericht op het ouderschap. Het is een vorm van professionele begeleiding met behulp van eigen videobeelden voor gezinnen met vragen en/of problemen in de opvoeding. Het doel van VHT is om, dat wat van nature aanwezig is in het contact, te ondersteunen en te herstellen aan de hand van videobeelden van het dagelijkse (gezins)leven. Door een methodische analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, worden de initiatieven van kinderen goed zichtbaar en kunnen ouders zien wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De video-opname wordt door de video-hometrainer samen met de ouders besproken, waardoor de ouders de behoeftes van het kind  beter (gaan) begrijpen. Video-hometraining wordt zowel ingezet bij lichte hulpvragen als bij langdurige en complexe problemen. De duur van de video-hometraining varieert van enkele maanden tot ruim een jaar, afhankelijk van de werksector, de doelgroep en de toepassing.

Video-hometraining bij volwassenen richt zich vaak op kinderen, die volwassen zijn. De volwassen kinderen worden begeleid met VHT wanneer hun ouders (licht) verstandelijk beperkt zijn of verward of onbegrepen gedrag vertonen.

Alle organisaties, die zijn aangesloten bij AIT, beschikken over getrainde en gekwalificeerde video-hometrainers. Klik hier voor een overzicht van de aangesloten organisaties. Voor informatie over de scholing tot video-hometrainer kun je terecht bij een AIT-steunpunt bij jou in de buurt.

In vrijwel alle regio’s in Nederland wordt de K-VHT vanuit de JGZ/GGD of vanuit de lokale teams van de gemeentes in 6 tot 8 huisbezoeken aangeboden.

In veel gemeentes in Nederland wordt VHT binnen het programma VoorZorg preventief aangeboden door de JGZ/GGD voor de ‘hoog-risico’ moeders gedurende de eerste 2 levensjaren van het kind.

VHT vanuit de lokale teams wordt aangeboden in 8 tot 12 huisbezoeken, als de ouders begeleiding vragen bij de opvoeding van de kinderen.

VHT vanuit de Jeugdhulp/GGZ wordt aangeboden als het gaat het om ernstige opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen van kinderen in gezinnen en het wordt vaak gecombineerd met andere vormen van hulp. Er is langdurige zorg nodig met meer dan 12 huisbezoeken.

VHT binnen de zorg voor ouders en kinderen met een verstandelijke beperking is een begeleidingstraject voor ouders en kinderen tot 18 jaar, waarbij zowel het kind als de ouder een verstandelijk beperking kan hebben. De begeleidingstrajecten vinden thuis plaats (ambulant) vanuit MEE.

Zowel bij de ouders en/of bij het kind kan sprake zijn van een auditieve of een visuele beperking. VHT bij communicatieve beperkingen wordt aangeboden vanuit multifunctionele organisaties voor gehandicaptenzorg.

 

Een gespecialiseerde doorontwikkeling van video-hometraining is VHT-Gehechtheid.

VHT in gezinnen met meervoudige en complexe problemen is een specialisatie in het werken met VHT in gezinnen met veel problematiek. Het gaat om langdurige intensieve hulp en er wordt gewerkt met een trajectplan met aandacht voor de verschillende domeinen, waar deze gezinnen hulp bij nodig hebben.