Informatie


AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15

   video's en dvd's | video's en DVD's via stichtinglichaamstaal.nl

Vooraf

 

Bij de boeken die gebruikt worden in opleiding en training voor video-hometrainer of video-interactiebegeleider, zit meestal een DVD met verschillende voorbeelden van hulpverlening en begeleiding. Een overzicht van deze boeken vindt u hier.

De AIT heeft in 2008 de Dvd Communicatie Centraal, uitgave AIT 2008 geproduceerd ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van AIT op 25 november 2008.
Geselecteerd zijn voorbeelden van (herstel van) adequate goed afgestemde communicatie tussen ouders en hun kinderen (in leeftijd variërend van 0 tot 11 jaar). De begeleiding wordt vanuit verschillende werksoorten geboden o.a.: Jeugdgezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en de Thuiszorg.
Meer info vindt u hier.
Deze DVD is momenteel uitverkocht.

 

Geslaagd contact in Turkse gezinnen
Via Stichting MeeleefGezin (info@meeleefgezin.nl) is de Turkse video"Geslaagd contact in Turkse gezinnen" te bestellen door € 25,- over te maken op IBAN NL47 INGB 0007 2160 71 t.n.v. E. Verseef, penningmeester Stichting MeeleefGezin.

 

terug | naar boven


Video's en DVD's van Stichting Lichaamstaal

 

Via de site van de Stchting Lichaamstaal is het mogelijk VIB en VHT video's te bestellen. Hieronder een opsomming van titels die verkrijgbaar zijn. Op de site van Lichaamstaal vindt u per titel de bestelformulieren.

 

Video-interactiebegeleiding en Video-hometraining

Geboorte en Kraamtijd

 • Video in de Kraamzorg
  Kraamverzorgsters filmen contactmomenten

Video-hometraining (VHT) algemeen

 • Werken met Contactprincipes
  Videogebruik in "Trompendaal", een kindertehuis met
  thuis-, dag-, en residentiële behandeling
 • VHT in gezinnen
  Compilatieband bij het gelijknamig boek
 • De Methode, introductiefilm VHT incl. "Noudje"
  Toepassing van de methode in het gezin; voorbeelden van interactiebegeleiding
 • Yes, veranderen kan!
  Video-hometraining in een multi-problem gezin

Huilbaby's

 • Bob, het verhaal van een huilbaby
  Video-interactiebegeleiding bij een huilbaby van 5 weken (ook op DVD verkrijgbaar)

Verstandelijke Handicap

 • Joey, een kindje met het syndroom van Down
  Video-interactiebegeleiding in het eerste levensjaar
 • Een eigen leven
  Vernieuwing in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
 • Zorg in de Zoeker
  Video-hometraining en video-interactiebegeleiding in de zorg
  voor mensen met een verstandelijke handicap
 • Zelfportret
  Basiscommunicatie in verschillende beschermde
  situaties voor verstandelijk gehandicapten
 • Van Dichtbij
  De keramiek en schilderateliers van
  Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg

Gezondheidszorg

 • Door het trieste heen
  Video als ondersteuning van de thuiszorg voor dementerenden
 • VIB in de verloskamer
  Project video-interactiebegeleiding op de
  baby-afdeling van een ziekenhuis
 • Video-hometraining in de Gezinszorg
  Samenwerking tussen de videohometrainer en de gezinsverzorger
 • "Transvaal"
  Groepsvoorlichting met video op het consultatieburo in een multi-culturele wijk
 • Gespecialiseerde verzorging in beeld
  Een kijkje achter de schermen bij GV

Kinderen met speciale aandachtspunten

 • De maat is vol
  Video-hometraining met een tiener
 • De druk van druk gedrag
  Video-hometraining bij hyperactieve kinderen

 

terug | naar boven