VISIE EN MISSIE

Visie

De visie van de stichting AIT is:

  • De mogelijkheden van de mens om zich van nature te ontwikkelen is de basis om problemen op te lossen (Human Ethologie). Ouders en kinderen hebben van nature een fundamentele betrokkenheid en willen het graag goed hebben met elkaar. Zij zijn uitgerust om het contact aan te gaan met elkaar met het wederzijdse verlangen verbonden te zijn.
  • De mogelijkheden van de professional en de kwaliteit van het vakmanschap wordt versterkt door de methodieken VHT & VIB (empowerment). Een professional voelt zich gesterkt in het vakmanschap door positieve zelfreflectie en heeft het verlangen goed vakmanschap te

 Missie

Op de eerste plaats is de missie van AIT de authenticiteit en de kwaliteit van de methodieken te waarborgen. Het gedachtengoed blijft daarmee bewaard en de methodieken worden uitgevoerd zoals ze in oorsprong bedoeld zijn, met ruimte voor ontwikkeling en dynamiek.

Daarnaast wil AIT-kennis intersectoraal en multidisciplinair verbinden door professionals uit verschillende sectoren met elkaar te laten samenwerken en kennis uit de wetenschap en de dagelijkse praktijk te delen.

Ten derde wil AIT een duurzame beschikbaarheid bieden van VHT&VIB aan alle organisaties die met de methodieken werken.