VISIE EN MISSIE

Visie

De visie van de stichting AIT is:

  • De mogelijkheid van de mens om zich van nature te ontwikkelen is de basis om problemen op te lossen (Human Ethologie). Voor kinderen, ouders en opvoeders is  contact daarbij het fundament.
  • De mogelijkheden van de professional en de kwaliteit van het vakmanschap wordt versterkt door de methodieken VHT & VIB (Empowerment).

 Missie

Op de eerste plaats is de missie van AIT de authenticiteit en de kwaliteit van de methodieken te waarborgen. Het gedachtegoed blijft daarmee bewaard en de methodieken worden uitgevoerd zoals ze in oorsprong bedoeld zijn, met ruimte voor ontwikkeling en dynamiek.

Daarnaast wil AIT kennis uit de praktijk intersectoraal en multidisciplinair verbinden door professionals uit verschillende sectoren met elkaar te laten samenwerken en wetenschappelijke kennis en de dagelijkse praktijk met elkaar te delen.

Ten derde wil AIT werken aan een duurzame beschikbaarheid van VHT & VIB voor alle organisaties die met de methodieken werken.