VOLWASSENENZORG

VHT & VIB in de zorg voor volwassenen is binnen AIT in ontwikkeling. Er is een platform, waarbinnen deze variant (opleiding, borging en implementatie) op dit moment wordt ontwikkeld en beschreven.

Er komt een opleiding VHT-Volwassenenzorg. Het doel van VHT-volwassenenzorg is de cliënt én de mantelzorger te begeleiden met VHT in de thuissituatie.

Daarnaast wordt er een opleiding VIB-volwassenzorg ontwikkeld. Daarbij wordt de professional met VIB begeleid in het kader van deskundigheidsbevordering. De VIB-er begeleidt de professional in contact met de cliënt en zijn verzorgers intramuraal in een zorginstelling.