SPECIALISTISCHE ZORG VOOR JEUGD

In de gespecialiseerde zorg voor jeugd wordt gewerkt met video-hometraining (VHT) en met video-interactiebegeleiding  (VIB).