VIDEO-HOMETRAINING IN DE SPECIALISTISCHE ZORG VOOR JEUGD

VHT-Jeugdzorg/GGZ

VHT vanuit de Jeugdzorg/GGZ wordt aangeboden als het gaat het om ernstige opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen van kinderen in gezinnen en het wordt vaak gecombineerd met andere vormen van hulp. Er is langdurige zorg nodig met meer dan 12 huisbezoeken.

VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING IN DE SPECIALISTISCHE ZORG VOOR JEUGD

VIB-Jeugdzorg

Video-interactiebegeleiding wordt ingezet in de gespecialiseerde jeugdzorg. Hierbij worden professionals ondersteund in het vakmanschap met videobeelden in de omgang met jeugdigen in een leefgroep of in de dagopvang.

VIB-Adoptiezorg

Ouders die een kind adopteren worden standaard begeleid met VIB in de omgang met het adoptiekind met betrekking tot het hechtingsproces.

VIB-Pleegzorg

Video-interactiebegeleiding in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin.

VIB-Gehechtheid

Een gespecialiseerde doorontwikkeling van video-interactiebegeleiding is VIB-Gehechtheid (VIB-G).