VIDEO-HOMETRAINING IN DE SPECIALISTISCHE ZORG VOOR JEUGD

VHT vanuit de jeugdzorg

VHT vanuit de specialistische zorg voor jeugd wordt aangeboden in vrijwel alle regio’s in Nederland. Meestal gaat het om meervoudige en complexe opvoedingsproblemen in de gezinnen en is er langdurige zorg nodig met meer dan 12 huisbezoeken.

VHT vanuit de GGZ

VHT vanuit de GGZ wordt aangeboden als het gaat om ernstige ontwikkelingsproblemen bij kinderen, die intensieve begeleiding nodig hebben, vaak gecombineerd met andere vormen van hulp.

VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING IN DE SPECIALISTISCHE ZORG VOOR JEUGD

VIB in de jeugdzorg
VHT

Video-interactiebegeleiding wordt ingezet in de gespecialiseerde jeugdzorg. Hierbij worden professionals ondersteund in het vakmanschap met videobeelden in de omgang met jeugdigen in een leefgroep of in de dagopvang.

VIB in de adoptiezorg

Ouders die een kind adopteren worden standaard begeleid met VIB in de omgang met het adoptiekind met betrekking tot het hechtingsproces.

VIB in de pleegzorg

Video-interactiebegeleiding in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin.

VIB-Gehechtheid

Een gespecialiseerde doorontwikkeling van video-interactiebegeleiding is VIB-Gehechtheid (VIB-G).