CORONAGIDS: RICHTLIJN INZETTEN VHT EN VIB OP AFSTAND

Het Coronavirus heeft een enorme impact op de manier waarop de professional zijn vak kan uitoefenen. Dit geldt voor alle beroepsgroepen waar met de methodieken VHT en/of VIB gewerkt wordt. We moeten op afstand werken met de gezinnen die begeleiding nodig hebben en op afstand werken met elkaar. Vanuit AIT willen we alle professionals op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het land met betrekking tot het online inzetten van de methodieken.

VHT EN VIB IN GEZINNEN OP AFSTAND

Het Coronavirus vraagt van de hulpverleners een andere manier van werken met video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Het is een hele uitdaging om de methodieken in te blijven zetten met inachtneming van de maatregelen.

OPLEIDINGEN EN SUPERVISIES TIJDENS CORONA

Alle registraties van de certificaten van gecertificeerde VHT-ers en VIB-ers worden met een half jaar verlengd.

De supervisies met de opleider in het kader van je opleiding of in het kader van het ‘onderhoud’ kunnen online plaatsvinden volgens de techniek van het sturen en delen van videobeelden AVG-proof of volgens de interne regels van je eigen organisatie.

HET VERSTUREN EN DELEN VAN VIDEOBEELDEN AVG-PROOF

De ouders en/of cliënten kunnen hun eigen beelden opslaan op de eigen laptop/computer om ze daarna veilig op te sturen en/of te delen met de hulpverlener bijvoorbeeld via Teams.

TECHNISCHE INSTRUCTIE VIDEOBEELDEN VERSTUREN EN DELEN

Er zijn drie opties hoe je met cliënten kunt videobellen en videobeelden delen via Teams. Zorg dat de cliënt ook kan inloggen via teams. Er is een instructie voor ouders/cliënten voor het werken met Teams beschikbaar.