JGZ/GGD

In de Jeugdgezondheidszorg (JGZ/GGD) wordt met kortdurende video-hometraining (K-VHT), met VHT binnen het programma VoorZorg en met video-interactiebegeleiding (VIB) gewerkt.

VIDEO-HOMETRAINING (K-VHT EN VHT)
VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING (VIB)