KINDCENTRA

In de kindcentra worden de werksectoren Jeugdgezondheidszorg (JGZ/GGD), de lokale teams, de Kinderopvang en het Onderwijs geïntegreerd. In deze sectoren wordt met kortdurende video-hometraining (K-VHT), met video-hometraining (VHT) en met video-interactiebegeleiding  (VIB) gewerkt.

AIT is bezig om een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen, waarbij de methodieken ook integraal kunnen worden ingezet ten behoeve van een ‘doorlopend en continue’ begeleiding in de verschillende leefomgevingen van het kind. Meer informatie bij in ontwikkeling.

VIDEO-HOMETRAINING (K-VHT & VHT)
VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING (VIB)