WERK ONTWIKKELINGS KRING (WOK)

Een WOK is een nascholing in groepen tot maximaal 15 personen, waarin VHT-ers en VIB-ers uit de regio elkaar ontmoeten, elkaar informeren en inspireren. In elke regio in Nederland worden deze WOK’s georganiseerd door de steunpunten en is er een regionaal netwerk, waarin men elkaar vindt. Iedereen kan zich inschrijven voor een WOK bij hem/haar in de buurt, maar men kan er ook voor kiezen om elders in het land een WOK te bezoeken, bijvoorbeeld vanwege een bepaald thema. Er zijn WOK’s, die gericht zijn op een werksector en er zijn breed georiënteerde WOK’s. Daarnaast zijn er ook WOK’s rondom een bepaald thema. De bijeenkomsten worden begeleid door een ervaren AIT-coordinator. De VHT-ers en VIB-ers brengen beelden in uit hun eigen dagelijkse praktijk. Deelname aan een WOK wordt geregistreerd op de ‘AIT-certificeringskaart’ voor kandidaten in opleiding en op de ‘AIT-kwaliteitskaartvoor gecertificeerden. Deze kaarten zijn te downloaden via de inlogpagina voor gecertificeerden en via de inlogpagina van de opleiders.

WOK’s VHT-VoorZorg en VIB-SamenStarten

Omdat de regie van de programma’s VoorZorg en SamenStarten bij het NCJ ligt, worden de WOK’s voor VoorZorg en SamenStarten door het landelijk bureau georganiseerd. Dit zijn specifieke WOK’s voor deze programma’s. De VHT-ers VoorZorg en de VIB-ers SamenStarten kunnen naast deze specifieke WOK’s ook aansluiten bij de regionale WOK’s. Voor de VIB-ers uit de kinderopvang zijn er aparte WOK’s, maar ook zij kunnen de andere WOK’s volgen.

OVERZICHT WOK’S STEUNPUNTEN

In het Totaaloverzicht WOK’s 2020 staan de WOK’s van alle steunpunten weergegeven. In het bestand kan gesorteerd worden op steunpunt, datum, deelnemers, werksector of thema. Voor de overzichten per regio en per steunpunt, klikt u hieronder op de desbetreffende regio.

REGIO NOORD-NEDERLAND

Groningen
Friesland
Drenthe

REGIO OOST-NEDERLAND

Overijssel
Gelderland

REGIO MIDDEN-NEDERLAND

Utrecht
Flevoland

REGIO ZUIDWEST-NEDERLAND

Zuid-Holland
Zeeland
West-Brabant

REGIO ZUID-NEDERLAND

Oost-Brabant
Limburg

BELGIË

Vlaanderen

OVERZICHT WOK’S VHT-VOORZORG EN VIB-SAMENSTARTEN

BELANGRIJKE INFO OP EEN RIJ

  • Niveau: HBO+

  • Vereiste vooropleiding: HBO werk- en denkniveau

  • Accreditaties voor alle WOK’s:  

    SKJ  | Registerplein  |  V&VN en VSR

  • Duur: 2,5 uur per WOK.

Aanmelden voor een WOK kan via een van de steunpunten.

Tijdsinvestering per persoon

Werk Ontwikkelings Kring Tijdsinvestering
Contacturen                  2½ uur
Voorbereiding per WOK                  2½ uur
Totaal                   5  uur
WOK 1 keer 2½ uur Max. 15 personen € 50,= per persoon

Aanbevolen literatuur:

Video-hometraining en video-interactiebegeleiding. Een introductie van de methodieken.
Marij Eliëns (red.)
ISBN: 9789088506055
144 pagina’s
2017
Prijs: € 21,00

Baby’s in Beeld. Video-hometraining en video-interactiebegeleiding bij kwetsbare baby’s.
Uitgave met DVD.
Marij Eliëns (red.)
ISBN 9789066656802
240 pagina’s
Hardcover
2005
Prijs: € 29,50

Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen
Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg
Marij Eliëns, Bert Prinsen
ISBN 9789085600541
296 pagina’s
Paperback
2011 (2e herziene druk)
Prijs: € 44,90

Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
Voor professionals in het maatschappelijk werk (incl. dvd)
Bert Prinsen, Mariëtte van der Veen
ISBN: 9789085600534
408 pagina’s
Paperback
2010
Prijs: € 52,50

DVD Rondom de geboorte. 
De DVD geeft informatie over normale gezonde ontwikkeling aan ouders en ter preventie van problemen. Een coproductie van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), stichting AIT en stichting Babywerk, 2015.
Prijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

De DVD is te bestellen bij AIT. U kunt een e-mail sturen naar info@ait-spin.com.