WERK ONTWIKKELINGS KRING (WOK)

Een WOK is een nascholing in groepen tot maximaal 15 personen, waarin VHT-ers en VIB-ers uit de regio elkaar ontmoeten, elkaar informeren en inspireren. In elke regio in Nederland worden deze WOK’s georganiseerd door de steunpunten en is er een regionaal netwerk, waarin men elkaar vindt. Iedereen kan zich inschrijven voor een WOK bij hem/haar in de buurt, maar men kan er ook voor kiezen om elders in het land een WOK te bezoeken, bijvoorbeeld vanwege een bepaald thema. Er zijn WOK’s, die gericht zijn op een werksector en er zijn breed georiënteerde WOK’s. Daarnaast zijn er ook WOK’s rondom een bepaald thema. De bijeenkomsten worden begeleid door een ervaren AIT-coordinator. De VHT-ers en VIB-ers brengen beelden in uit hun eigen dagelijkse praktijk. Deelname aan een WOK wordt geregistreerd op de ‘AIT-certificeringskaart’ voor kandidaten in opleiding en op de ‘AIT-kwaliteitskaartvoor gecertificeerden. Deze kaarten zijn te downloaden via de inlogpagina voor gecertificeerden en via de inlogpagina van de opleiders.

Specifieke WOK’s

Omdat de regie van de programma’s VoorZorg en SamenStarten bij het NCJ ligt, worden de WOK’s voor VoorZorg en SamenStarten door het landelijk bureau georganiseerd. Dit zijn specifieke WOK’s voor deze programma’s. De VHT-ers VoorZorg en de VIB-ers SamenStarten kunnen naast deze specifieke WOK’s ook aansluiten bij de regionale WOK’s. Voor de VIB-ers uit de kinderopvang zijn er aparte WOK’s, maar ook zij kunnen de andere WOK’s volgen.

OVERZICHT WERK ONTWIKKELINGS KRINGEN 

REGIO NOORD-NEDERLAND

Groningen
Friesland
Drenthe

REGIO OOST-NEDERLAND

Overijssel
Gelderland

REGIO MIDDEN-NEDERLAND

Utrecht
Flevoland

REGIO ZUIDWEST-NEDERLAND

Zuid-Holland
Zeeland
West-Brabant

REGIO ZUID-NEDERLAND

Oost-Brabant
Limburg