EEN TWEEDE KANS MET VHT EN VIB

VHT en VIB worden ingezet in alle sectoren die met jeugd werken en in de volwassenenzorg voor volwassenen met onbegrepen gedrag. In elke sector is de inhoud en de werkwijze van de methodiek en het daarbij behorende scholingsprogramma afgestemd op de doelgroep.

Ziekenhuizen
JGZ/GGD
Kinderopvang
Onderwijs
Lokale teams
Gespecialiseerde Jeugdhulp
Gehandicaptenzorg
Volwassenenzorg