EEN TWEEDE KANS MET VHT EN VIB

VHT en VIB worden ingezet in alle sectoren die met jeugd werken en in de volwassenenzorg voor volwassenen met onbegrepen gedrag. In elke sector is de inhoud en de werkwijze van de methodiek en het daarbij behorende opleidingsprogramma afgestemd op de doelgroep.

Ziekenhuizen
JGZ/GGD
Lokale teams
Gespecialiseerde Jeugdhulp
Kinderopvang
Onderwijs
Gehandicaptenzorg
Volwassenenzorg